رضا دوساله به دلیل بیماری پان‌سیتوپنی بستری شده است.

رضا دوساله به دلیل بیماری پان‌سیتوپنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رضای دوساله که به دلیل بیماری پان‌سیتوپنی بستری شده است؛ از یک هفته قبل از مراجعه به مرکز درمانی کودکان بندرعباس، تب و گلودرد و سرفه و خون‌ادراری داشته است و به دلیل کاهش میزان هموگلوبین و گلبول سفید و نیاز به تزریق خون به این بیمارستان مراجعه کرده است.

بیماری‌ای که رضای عزیز به آن مبتلا شده نوعی بیماری خونی است که در آن همه رده‌های سلولی خونی از جمله گلبول قرمز(RBC)، گلبول سفید(WBC)و پلاکتها با هم کاهش پیدا می‌کنند که این کاهش می‌تواند بسیار خطرناک باشد و بایستی هر‌چه‌سریعتر درمان شود.

پدر رضا کارگر است و مادر خانه‌دار است و با دو فرزند در یک منزل استیجاری در بندر‌لنگه ساکن هستند.

این خانواده از اتباع خارجی بوده و تحت پوشش بیمه نمی‌باشند و قادر به تأمین هزینه‌های درمانی کودک خود نیستند.

کمک‌های هر چند کوچک شما هم‌میهنان عزیز می‌تواند در جهت یاری رساندن به این خانواده و بهبودی هر چه سریعتر این کودک که فقط دو سال دارد بسیار تأثیرگذار باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار