رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس (عفونت خونی) در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر رحیمه کارگر ساختمانی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در در قرچک ورامین سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رحیمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

رحیمه از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل از پوشش بیمه درمانی برخوردار نیست و هزینه درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر رحیمه توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم انتظار یاری مهریاران عزیز می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده