رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رحیمه تازه متولد به دلیل سپسیس (عفونت خونی) در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر رحیمه کارگر ساختمانی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

این خانواده با تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در قرچک ورامین سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رحیمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

رحیمه از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل از پوشش بیمه درمانی برخوردار نیست و هزینه درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر رحیمه توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و چشم انتظار یاری مهریاران عزیز می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت