رحمن هفده‌ساله به دلیل سوختگی پاها بستری شده است.

رحمن هفده‌ساله به دلیل سوختگی پاها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رحمن هفده‌ساله به دلیل سوختگی پاها در بیمارستان کاشانی شهرکرد بستری شده است.

رحمن به دور از پدر و مادر خود در یک منزل سرایداری در شهر سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری سکونت دارد و از طریق کارگری در یک باغ امرارمعاش می‌کند و در پی آتش‌سوزی در این باغ دچار سوختگی شده است.

مبلغ موردنیاز برای درمان رحمن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

رحمن از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده رحمن در کنار او نیستند که بتوانند هزینه‌های درمانی وی را تامین کنند و رحمن عزیز جهت درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران گرامی دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت