رحمت اله شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

رحمت اله شانزده ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رحمت اله شانزده ساله به دلیل مسمومیت با متادون در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر رحمت اله کارگر ساده بوده که در حال حاضر بیکار می باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در شاهدیه یزد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رحمت اله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

رحمت اله از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر رحمت اله قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیازمند یاری و همراهی شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت