رایان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

رایان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رایان تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر رایان کارگر کشاورزی و دامداری است و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه شخصی در روستایی از توابع کوهدشت استان لرستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رایان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

به دلیل شرایط نامساعد مالی این خانواده، پدر و مادر رایان توانایی تأمین کل هزینه بیمارستان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به حمایت و یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت