رامین نه‌ساله به دلیل حساسیت چشمی بستری شده است.

رامین نه‌ساله به دلیل حساسیت چشمی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رامین نه‌ساله به دلیل حساسیت چشمی در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

رامین که از دو سال گذشته دچار حساسیت چشمی شده و در این مدت تحت درمان دارویی بوده؛ هر چه سریعتر بایستی مورد عمل جراحی قرار گیرد.

پدر رامین در افغانستان است و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مادر رامین از طریق پاک کردن سبزی در منزل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان رامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

رامین از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمانی وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر رامین به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت