رامتین دوساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

رامتین دوساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رامتین دوساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر رامتین راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند در یکی از روستاهای دوره چگنی لرستان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رامتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر رامتین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت