راضیه چهارده ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی بستری شده است.

راضیه چهارده ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راضیه چهارده ساله به دلیل بیماری نقص ایمنی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

بیماری راضیه درمان قطعی ندارد و وی می بایست بصورت مداوم تحت درمان باشد.

پدر راضیه کارگر کشاورزی و مادر خانه‌دار است.

این خانواده باسه فرزند خود در روستایی از توابع خرم آباد در منزل پدری خود سکونت دارند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر راضیه عزیز جهت پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیاز به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت