رادین تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

رادین تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رادین تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی(تعداد تنفس بالا)در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر رادین کارگر روزمزد ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده در حدود پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل شخصی در پل دختر سکونت دارند و از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رادین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر رادین قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت