رادوین پنج‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

رادوین پنج‌ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رادوین پنج‌ماهه به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر رادوین کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

رادوین به همراه پدر و مادر خود در یکی از روستاهای قرچک و در منزلی استیجاری سکونت دارند و شرایط مالی چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رادوین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر رادوین قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان تنها فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده