رادوین سه‌ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

رادوین سه‌ماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رادوین سه‌ماهه به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر رادوین در قید حیات نمی‌باشد و مادر به همراه دو فرزند خود در یاسوج و در منزل شخصی فرسوده سکونت دارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان رادوین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، مادر رادوین قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نیست و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار