راحیل هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

راحیل هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحیل هشت‌ماهه به دلیل بیماری قلبی(بیمار به صورت مادرزادی دارای یک رگ اضافی بوده است)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر راحیل دستفروش و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • آنژیوگرافی، درمان دارویی، اکو و ...

این خانواده به هیچ وجه توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان راحیل عزیز را ندارند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت