راحله چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

راحله چهارماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحله چهارماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر راحله بیکار و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دویست و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

به علت فقر مالی خانواده، پدر و مادر نتوانسته‌اند برای درمان به موقع وی اقدام کنند و راحله دچار مشکلات ریوی شده است.

راحله از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر راحله قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت