راحله نه‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

راحله نه‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحله نه‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر راحله کارگر شهرداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در بندر امام خمینی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 39 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر راحله نمیتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت