راحله شش‌ساله به دلیل مننژیت مغزی بستری شده است.

راحله شش‌ساله به دلیل مننژیت مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

راحله شش‌ساله به دلیل مننژیت مغزی در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

راحله علاوه بر مننژیت، از ناحیه دست و پا دچار معلولیت است و همواره بایستی تحت مراقبت باشد.

پدر راحله کارگر بوده ولی در حال حاضر به دلیل نبود کار بیکار شده و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای گاودانه لوداب یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان راحله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

خانواده راحله بسیار بی‌بضاعت هستند و توان پرداخت هزینه درمان وی را ندارند.

بخشی از هزینه درمان راحله عزیز توسط عموی وی پرداخت شده و خانواده جهت تامین مابقی هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت