دنیا دوازده‌ساله به دلیل عفونت و بیحالی بستری شده است.

دنیا دوازده‌ساله به دلیل عفونت و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

دنیا دوازده‌ساله به دلیل ضعف و بیحالی و عفونت در مرکز درمانی دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است و در چهار روز اول بستری در بخش مراقبتهای ویژه بوده و سپس به بخش داخلی کودکان منتقل شده است و تحت درمان است.

پدر دنیا کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند در یکی از روستاهای کرمانشاه و در یک منزل روستایی که بر اثر زلزله تخریب شده ساکن هستند و با دریافتی بسیار کم پدر و در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.

خانواده دنیای عزیز به هیچ وجه قادر به تأمین هزینه‌های درمان وی نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار