دنیا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

دنیا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

دنیا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بستری شده است.

دنیای عزیز پیش از این در بیمارستان امین اصفهان بستری بوده و برای ادامه درمان به این مرکز انتقال داده شده و تحت مراقبت و درمان است.

پدر دنیا کارگر بوده و اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا مدتی است بیکار شده و درآمدی ندارد و مادر دنیا خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای خمینی‌شهر اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان دنیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر دنیا قادر به پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده