درنا نه ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

 

درنا نه ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

درنا نه ساله به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران بستری شده است.

درنای عزیز مبتلا به فلج مغزی(CP)بوده و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر درنا نیروی خدماتی بیمارستان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سه‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در گچساران سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان درنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر درنا قادر به تأمین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما