درسا یک‌ساله به دلیل پنومونی بستری شده است.

درسا یک‌ساله به دلیل پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

درسا یک‌ساله به دلیل پنومونی(عفونت ریه)در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر درسا کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و سیصدهزار تومان است.

این خانواده با چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در بندرعباس سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان درسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

درسای عزیز از اتباع افغانی بوده و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر درسا توانایی تأمین کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت