داود چهارده‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

داود چهارده‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

داود چهارده‌ساله به دلیل تب و عفونت در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر داود بیماری اعصاب و روان دارد و پدر و مادر از هم جدا شده‌اند و مادر از طریق فروشندگی لوازم دکوری در منزل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه وی چهارصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی قدیمی در حاشیه شهر اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان داود عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر داود به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیازمند یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت