دانیال(2)یک‌ساله به دلیل آسیب انگشتان دست بستری شده است.

دانیال(2)یک‌ساله به دلیل آسیب انگشتان دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

دانیال یک‌ساله به دلیل آسیب انگشتان دست در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر دانیال کارگر و مادر که مبتلا به بیماری کلیوی است خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در تفت سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان دانیال عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

دانیال از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

دانیال که سال گذشته به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود این بار به علت ترومای دست بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده