خالد هشت ماهه به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

خالد هشت ماهه به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

خالد هشت ماهه به دلیل فلج مغزی در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر خالد کارگر ساختمانی است و مدتی است علیرغم تلاش های فراوان نتوانسته مشغول به کار شود و مادر خالد نیز به دلیل شرایط خاص خالد نمی تواند در خارج از منزل کار کند و این خانواده از طریق یارانه زندگی خود را می گذرانند.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در خانه پدری در زاهدان زندگی می گذرانند و از نظر معیشتی بسیار در تنگنا قرار دارند.

خالد بدلیل بیماری خود(فلج مغزی) بصورت مکرر دچار تشنج می شود.

با حمایت از درمان خالد، رنج بیماری را برای این خانواده قابل تحمل نموده و به بهبود شرایط این خانواده کمک می نمایید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت