خاطره پانزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

خاطره پانزده ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

خاطره پانزده ساله به دلیل تشنج ناشی از مسمومیت در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

خاظره به اشتباه داروهای آرامبخش خواهرش را مصرف کرده و دچار مسمومیت شده است.

پدر خاطره سالهاست که فوت کرده و مادر از طریق دستفروشی هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه‌اش یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

خاطره به همراه مادرش در یک منزل استیجاری در تهران سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان خاطره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

خاطره از اتباع افغانی می‌باشد و تحت پوشش بیمه‌درمانی قرار ندارد، به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به هزینه بالای درمان، مادر خاطره قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت