خاطره(1) هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

خاطره(1) هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

خاطره هفت‌ساله به دلیل آنمی آپلاستیک(به نوعی از کم‌خونی گفته می‌شود که در آن مغز استخوان سلولهای جدید خونی به اندازه کافی تولید نمی‌کند)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر و مادر خاطره از هم جدا شده‌اند و مجددا با فرد دیگری ازدواج کرده‌اند و مادربزرگ خاطره مسئولیت نگهداری از وی را بر عهده گرفته است.

خاطره به همراه مادربزرگ خود در یکی از روستاهای تربت جام سکونت دارند و از طریق کمکهای اطرافیان و کار در زمینهای کشاورزی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان خاطره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 35 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادربزرگ خاطره قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و برای درمان وی چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت