حیدر(2)نه‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.حیدر(2)نه‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حیدر نه‌ساله به دلیل درد شکم و بی‌قراری در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی فیکس کاتتر(جهت دیالیز کردن)قرار گیرد. 

پدر حیدر به دلیل معلولیت بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در بهبهان سکونت دارند و از طریق یارانه و کمک‌های بستگان امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان حیدر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

حیدر که دو سال گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند تا فرزندشان با بهبودی از بیمارستان ترخیص شود.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما