حیدر چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است.

حیدر چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حیدر چهارده‌ساله به دلیل شکستگی مچ دست در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

حیدر و برادرش کارگر ساختمان هستند و حیدر عزیز حین انجام کار به علت سقوط از ارتفاع دچار شکستگی دست شده است.

خانواده حیدر در افغانستان زندگی می‌کنند و حیدر و برادرش درآمد خود را برای خانواده میفرستند و محل اقامتشان ساختمانهایی است که در آن مشغول به کار هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حیدر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به اینکه حیدر از اتباع افغانی است تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

حیدر و برادرش قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت