حورا(4)چهارده‌ساله به دلیل تورم اندامها بستری شده است.

حورا(4)چهارده‌ساله به دلیل تورم اندامها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حورا چهارده‌ساله به دلیل مشکل کلیه دچار تورم دستها و پاها(ادم)شده و در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

حورای عزیز مبتلا به سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر حورا راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حورای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 25 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و...

حورای عزیز که دو ماه گذشته نیز در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای چهارمین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده