حنانه یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفال بستری شده است.

حنانه یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حنانه یک‌ساله به دلیل بیماری هیدروسفال(آب گرفتگی مغز)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر حنانه محصل حوزه دینی است و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصد و بیست هزار تومان است.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در شهر دوست‌محمد استان سیستان و بلوچستان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حنانه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، پدر و مادر حنانه قادر به تأمین هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده