حنانه دو‌ساله به دلیل بیماری سین‌داکتیلی بستری شده است.

حنانه دو‌ساله به دلیل بیماری سین‌داکتیلی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حنانه دو‌ساله به دلیل بیماری سین‌داکتیلی(چسبندگی انگشتان دست به همدیگر بطور مادرزادی)بستری شده است.

پدر حنانه کارگر است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در سراوان ساکن هستند و به کمک دریافتی اندک پدر و یارانه امرار معاش می‌کنند.

این خانواده به دلیل شرایط مالی ضعیفی که دارند نمی‌توانند هزینه درمان کودک دوساله خود را پرداخت کنند و به کمک و حمایت شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار