حمید چهارساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

حمید چهارساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حمید چهارساله به دلیل مصرف اشتباهی متادون دچار مسمومیت شده و در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر حمید کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در تفت سکونت دارند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حمید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

حمید از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر حمید قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت