حمید پانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

حمید پانزده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حمید پانزده‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

حمید عزیز در سن دوسالگی در اثر رها شدن از آغوش مادر مبتلا به تشنج شده و به دلیل ادامه‌دار شدن تشنج‌ها به صورت مکرر بستری می‌شود و تحت درمان است.

پدر حمید به دلیل مشکل دیسک کمر قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در تفت سکونت دارند و از طریق کمکهای پسر بزرگتر خانواده که کارگر فصلی است و خود نیز دو فرزند دارد امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حمید عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

حمید از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

این خانواده قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت