حمزه سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

حمزه سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حمزه سه‌ماهه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر حمزه کارگر تعمیرگاه ماشین و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزل شخصی در اهواز سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حمزه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر حمزه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده