حلما یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

حلما یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حلما یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب و تنگی دریچه قلب)در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر حلما کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شاهین‌شهر اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حلمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر حلما قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان نیازمند یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت