حلما دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

حلما دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حلما دوماهه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر حلما کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند در یاسوج و در منزل شخصی با کمترین امکانات رفاهی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

لازم به ذکر است که یکی دیگر از فرزندان این خانواده مشکل کم‌خونی شدید دارد و خانواده در تامین هزینه‌های داروی وی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حلمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر حلما قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت