حلما تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

حلما تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حلما تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

حلمای عزیز به علت تولد زودرس و عدم تشکیل ارگانهای حیاتی همچون قلب و ریه تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

پدر حلما کارگر کارواش و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

حلما به همراه پدر و مادر در منزل شخصی خود در خرم‌آباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حلمای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر حلما قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت