حسین یکماهه به دلیل عفونت خونی بستری شده است.

حسین یکماهه به دلیل عفونت خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین یکماهه به دلیل عفونت خونی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است و دچار دیسترس تنفسی نیز شده است.

پدر حسین راننده آژانس و مادر خانه‌دار است.

این خانواده که از اتباع خارجی هستند در یک منزل استیجاری در بندرعباس ساکن هستند و شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند.

با توجه به اینکه این نوزاد بیش از یک ماه است که در بیمارستان بستری شده است و تحت پوشش بیمه نیز نمی‌باشد، هزینه درمان او بسیار بالا است و خانواده نمی‌تواند این هزینه را تأمین کند.

کمک‌های هر چند کوچک شما هموطنان عزیز می‌تواند در جهت درمان و بهبود حسین که فقط یک ماه دارد بسیار مؤثر واقع شود.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار