حسین چهار ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

حسین چهار ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین چهار ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

برادر حسین معلولیت ذهنی دارد و تحت مراقبت می باشد.

پدر حسین سرباز وظیفه و مادر خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر حسین قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت