حسین چهارده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

حسین چهارده‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین چهارده‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر حسین کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدوپنجاه‌هزار تومان می‌باشد.

حسین به همراه پدر و مادر و خواهر خود در یکی از روستاهای الیگودرز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر حسین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت