حسین پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

حسین پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

حسین مبتلا به فلج مغزی(CP)بوده و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر حسین کارگر شهرداری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده دومیلیون و دویست‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر حسین قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت