حسین شش‌ساله به دلیل ترومای سر و تشنج بستری شده است.

حسین شش‌ساله به دلیل ترومای سر و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین شش‌ساله به دلیل تصادف و تروما به سر(ضربه و صدمات وارد شده به سر)دچار تشنج‌های مکرر شده و در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر حسین معتاد و زندانی است و مادر حسین خانه‌دار است.

مادر به همراه سه فرزند خود در یزدان‌شهر اصفهان و در منزل مادربزرگ سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان حسین عزیز نمی‌باشد و برای درمان او به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت