حسین سه‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

حسین سه‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین سه‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر حسین کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در میبد یزد زندگی می‌کنند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر حسین قادر به تأمین کل هزینه درمان وی نمی‌باشند و برای تامین بخشی از هزینه درمان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت