حسین دو ماهه به دلیل مشکل روده بستری شده است.

حسین دو ماهه به دلیل مشکل روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین دو ماهه به دلیل مشکل روده در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر حسین جوشکار و مادر خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود دو میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در ایلام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر حسین قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما