حسین تازه‌متولد به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

حسین تازه‌متولد به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسین تازه‌متولد به دلیل مشکل متابولیک(بیماری ارثی که در آن راههای سوخت‌و‌ساز مواد مختلف در بدن دچار اختلال می‌شود)در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر حسین به دلیل بدهی در زندان است و حسین به همراه مادرش در جویبار و در خانه پدربزرگ سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر حسین به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت