حسن سه‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

حسن سه‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسن سه‌ماهه به دلیل بیماری متابولیک(بیماری ارثی است که در آن راههای سوخت‌و‌ساز مواد مختلف در بدن دچار اختلال می‌شود)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است و به دلیل بیماری‌ای که دارد، مشکل ضعف و بیحالی و استفراغ و کاهش قند خون دارد.

پدر حسن کارگر ساختمان است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در یک منزل روستائی در یکی از روستاهای اطراف زابل ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده به دلیل شرایط مالی ضعیفی که دارند نمی‌توانند هزینه درمان فرزندشان را تأمین و پرداخت کنند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار