حسنا ۸ ساله با تشخیص فلج از دوپا وعدم هضم غذا در بیمارستان بستری شد.

حسنا ۸ ساله با تشخیص فلج از دوپا وعدم هضم غذا در بیمارستان بستری شد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسنا ۸ ساله با تشخیص فلج از دوپا وعدم هضم غذا در بیمارستان بستری شد.

به همراه ۳خواهر و برادر خود در ایرانشهر زندگی می کنند.

پدر کارگر ساختمانی است و باتوجه به نداشتن درامد ثابت توانایی پرداخت هزینه را ندارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت