حسام پنج‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

حسام پنج‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حسام پنج‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

در صورت تاخیر در درمان، این بیماری باعث پارگی آپاندیس و آبسه شکمی و عفونت خواهد شد.

پدر حسام کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای خرم‌آباد سکونت دارند و از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر حسام توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت