حدیث یازده‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

حدیث یازده‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حدیث یازده‌ماهه به دلیل تب و سرفه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر حدیث فروشنده پوشاک و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حدیث عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

حدیث از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر حدیث توانایی پرداخت کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده