حدیث پانزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

حدیث پانزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حدیث پانزده‌ساله که دچار تنگی نفس و بیخوابی شده بود، برای درمان به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان مراجعه کرده و بستری شده است.

پدر حدیث مسافرکش است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و از طریق درآمد اندک پدر و یارانه امرارمعاش می‌کنند و بسیار بی‌بضاعت هستند.

با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان حدیث عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا بتوانند به زودی شاهد بهبودی و سلامت فرزندشان باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت