حدیثه(2)سیزده ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

حدیثه(2)سیزده ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حدیثه سیزده ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

حدیثه به دلیل نرمی استخوان و معلولیت جسمی تحت پوشش بهزیستی است و همواره باید تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر حدیثه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو میلیون تومان است.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای فریمان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حدیثه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

محدثه که ماه گذشته نیز به دلیل مشکل کلیه در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای دومین بار بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما