حدیثه دو‌ساله به دلیل مسمومیت و بیحالی بستری شده است.

حدیثه دو‌ساله به دلیل مسمومیت و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حدیثه دو‌ساله به دلیل خوردن نفت دچار مسمومیت و بیحالی شده و جهت درمان در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر حدیثه کارگر معدن است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند در روستای شاه‌کوه نهبندان ساکن هستند و شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند.

پدر و مادر حدیثه عزیز توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و نیاز به حمایت و یاری شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت